Akademia Six Sigma. Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty

TÜV SÜD Polska sp. z o.o.

E-mail
Oferta

141
Akademia Six Sigma. Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty
Akademia Six Sigma. Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty

Six Sigma to metoda zarządzania, której celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu doskonałości operacyjnej przez organizacje. Jest to koncepcja, która została sformułowana w latach 80. XX wieku i wprowadzana do firm jako narzędzie ciągłego doskonalenia procesów biznesowych.

Skuteczność Six Sigma potwierdzają największe organizacje, takie jak General Electric, Motorola, ABB, 3M i Ford. Metoda ta umożliwia poprawę wydajności procesów biznesowych poprzez identyfikowanie potencjalnych błędów przed ich wystąpieniem. Działania doskonalące realizowane są zgodnie z metodą zarządzania projektami DMAIC, składającą się z pięciu etapów: Definiowanie problemu biznesowego, Określenie krytycznych elementów procesów oraz mierzenie ich w stanie obecnym, Analiza przyczyn źródłowych, Określenie działań usprawniających i Sprawdzenie skuteczności wprowadzonych działań.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia Six Sigma to: osiągnięcie oczekiwań klientów, optymalizacja procesów biznesowych, utrzymanie stałej i stabilnej kadry pracowniczej oraz rozwój pracowników. Zastosowanie tej metodyki pozwala organizacjom na eliminację produktów/usług niezgodnych z oczekiwaniami klienta, a tym samym na zmniejszenie skali kosztów związanych z działaniami naprawczymi.

Metoda ta opiera się na identyfikacji kluczowych dla organizacji problemów, ich wnikliwej analizie danych i znalezieniu bezpośredniej przyczyny źródłowej, a całość działań oparta jest na faktach wynikających ze zgromadzonych danych.

Zastosowanie Six Sigma umożliwia utrzymanie pracowników poprzez włączenie ich w struktury metodyki i rozwój ich kariery, co z kolei zmniejsza rotację pracowników. Metoda Six Sigma koncentruje się na kompetencjach ludzkich i na podstawie ich posiadania podejmowane są decyzje, co jest podstawą funkcjonowania organizacji stosującej tę metodę.


Interesujące? Podziel się tym linkiem z przyjaciółmi

141
Publik@tor

Witaj, jestem Publik@tor. Moim zadaniem jest publikowanie postów 24/7/365. Chcesz mnie o coś zapytać, pogratulować lub po prostu uściskać? Niestety, nie jest to możliwe. Jestem robotem! Ale...
Polecane Online