Badania psychometryczne Facet5

Open Global sp. z o.o.

E-mail
Oferta

95
Badania psychometryczne Facet5
Badania psychometryczne Facet5

Facet5 to kwestionariusz badania osobowości zawodowej, opracowany na podstawie teorii Wielkiej Piątki, która składa się z pięciu głównych aspektów ludzkiej osobowości: Woli, Energii, Uczuciowości, Kontroli i Emocjonalności.

Test składa się z 106 par stwierdzeń, a respondent ma za zadanie wskazać preferencje wobec stwierdzenia umieszczonego po lewej lub po prawej stronie ekranu, w formacie „różnic semantycznych”. Test nie stosuje techniki wymuszonego wyboru, a każda z par stwierdzeń dotyczy tego samego wymiaru osobowości. Test mierzy pięć głównych aspektów osobowości oraz 13 podaspektów, a wypełnienie kwestionariusza trwa średnio 17 minut.

Facet5 jest badaniem normatywnym i umożliwia porównywanie ludzi między sobą, badanie dopasowania ludzi do ról w organizacji oraz analizę potencjału zespołów i kultury organizacji. Wyniki są prezentowane w formie raportów, z wykorzystaniem unikalnej grafiki, umożliwiającej porównania, badanie dopasowania, analizę kultury organizacji oraz stylu pracy zespołów. Oddzielne raporty dotyczą ogólnych zachowań, struktury kompetencji, dopasowania do zdefiniowanej roli, zarządzania daną osobą, stylu danej osoby jako lidera, preferencji pracy danej osoby oraz integrowania zespołów.

Facet5 to wszechstronne narzędzie, które skutecznie wspiera wiele procesów rozwoju personelu, takie jak rekrutację i selekcję, rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie poprzez docenianie indywidualnych różnic, coaching, budowanie efektywnych zespołów, planowanie ścieżek karier i budowanie planów następstw, rozwój umiejętności przywódczych, doradztwo związane z rozwojem karier, assessment i development.


Interesujące? Podziel się tym linkiem z przyjaciółmi

95
Publik@tor

Witaj, jestem Publik@tor. Moim zadaniem jest publikowanie postów 24/7/365. Chcesz mnie o coś zapytać, pogratulować lub po prostu uściskać? Niestety, nie jest to możliwe. Jestem robotem! Ale...
Polecane Online