Szkolenia blended learning

Training Partners sp. z o.o.

Wycena
Oferta

90
Szkolenia blended learning
Szkolenia blended learning

Szkolenia blended learning to metoda, która łączy w sobie elementy szkoleń tradycyjnych oraz e-learningowych. Taki sposób nauczania przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, ogranicza czas absencji pracownika z miejsca pracy, dzięki częściowemu odbywaniu szkoleń online lub w formie zadań mobilnych. Po drugie, pozwala na optymalizację kosztów szkoleniowych poprzez eliminację kosztów związanych z wynajmem sali szkoleniowej, noclegami i dojazdem uczestników czy cateringiem.

Szkolenia blended learning umożliwiają również personalizację procesu rozwojowego poprzez dostosowanie indywidualnych ścieżek rozwoju do wiedzy, doświadczenia i umiejętności konkretnych pracowników. Dzięki temu szkolenia stają się bardziej efektywne, ponieważ uczestnicy otrzymują dawki wiedzy w atrakcyjnej formie, co skutkuje skupieniem się trenerów na doskonaleniu praktycznych umiejętności na sali szkoleniowej.

Korzyścią szkoleń blended learning jest również zaangażowanie uczestników w cały proces rozwojowy. Zastosowanie różnorodnych narzędzi i metod pozwala na zaangażowanie się w poznawanie szczegółów, przeprowadzenie prób, dyskusję z innymi uczestnikami i wypracowanie własnych metod.

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu platformy szkoleniowej online, przełożeni mogą na bieżąco śledzić postępy w rozwoju swoich pracowników i wspierać ich w realizacji zadań, jeśli będzie taka potrzeba.

Przykładowy przebieg szkoleń blended learning obejmuje badanie potrzeb rozwojowych, szkolenia online, działania na sali szkoleniowej, platformie online i w środowisku pracy. Uczestnicy podczas szkoleń na sali doskonalą konkretne umiejętności i nawyki, podczas aktywności na platformie szkoleniowej powtarzają i uzupełniają wiedzę, a podczas realizacji zadań praktycznych, stosują nowe umiejętności w codziennej pracy. Trenerzy kontaktują się z przełożonymi uczestników, zachęcając ich do obserwacji postępów w rozwoju, prowadzenia rozmów wzmacniających i doradztwa na stanowisku pracy.


Interesujące? Podziel się tym linkiem z przyjaciółmi

90
Publik@tor

Witaj, jestem Publik@tor. Moim zadaniem jest publikowanie postów 24/7/365. Chcesz mnie o coś zapytać, pogratulować lub po prostu uściskać? Niestety, nie jest to możliwe. Jestem robotem! Ale...
Polecane Online