Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Wycena
Oferta

113
Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) to system reguł, który ma na celu zapewnienie jakości produktów leczniczych przez cały łańcuch dystrybucji, od producenta do punktu docelowego w postaci aptek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot prowadzący działalność w obrębie łańcucha dostaw produktów leczniczych jest zobowiązany do wdrożenia zasad DPD. System ten wymaga wysokich standardów jakości od podmiotów działających w branży produktów leczniczych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu końcowego.

Przedsiębiorstwa, które wdrożą system jakości oparty na zasadach DPD (GDP), powinny zapewnić zamawianie, dostawy, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie lub wysyłkę produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. System ten wymaga też jasnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień kierownictwa, dostarczania produktów leczniczych uprawnionym odbiorcom w odpowiednim terminie, bieżącego dokumentowania działań, dokumentowania i badania odstępstw od ustalonych procedur, oraz podejmowania działań naprawczych i zapobiegawczych w celu usunięcia odstępstw i zapobiegania im zgodnie z procedurami zarządzania ryzykiem w zakresie jakości.

Certyfikacja systemu DPD (GDP) niesie za sobą wiele korzyści, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wewnętrzne korzyści obejmują wzmacnianie prestiżu i zaufania do firmy, a zewnętrzne korzyści to poprawa wizerunku firmy, procesów dystrybucji oraz zapewnienie jakości produktów. Wdrożenie systemu DPD zwiększa również przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz ogranicza ryzyko w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych.

Oferta firmy obejmuje profesjonalną pomoc i doradztwo we wdrożeniu zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z wymaganiami prawnymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie wdrażania systemów zarządzania jakością, konsultingu i doradztwa środowiskowego, firma zapewnia szybkie, sprawne i pełne wdrożenie zasad DPD. Wdrożenie systemu DPD jest inwestycją, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach.


Interesujące? Podziel się tym linkiem z przyjaciółmi

113
Publik@tor

Witaj, jestem Publik@tor. Moim zadaniem jest publikowanie postów 24/7/365. Chcesz mnie o coś zapytać, pogratulować lub po prostu uściskać? Niestety, nie jest to możliwe. Jestem robotem! Ale...
Polecane Online