Dyrektywa ATEX. Wymagania dla organizacji

Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Wycena
Oferta

106
Dyrektywa ATEX. Wymagania dla organizacji
Dyrektywa ATEX. Wymagania dla organizacji

Dyrektywa ATEX 153 to akt prawny Unii Europejskiej dotyczący ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na kontakt z atmosferą o właściwościach wybuchowych. Dyrektywa ta jest uzupełnieniem dyrektywy ATEX 94/9/EG, która reguluje wprowadzanie do obiegu urządzeń i systemów zabezpieczonych przed wybuchem. Dyrektywa ATEX 153 obejmuje m.in. następujące wymagania:

 • określenie minimalnych wymogów pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscach zagrożonych wybuchem,
 • podział obszarów na strefy 0, 1, 2 (dla gazów) lub 20, 21, 22 (dla pyłów), w których może występować ryzyko wybuchu,
 • znaki ostrzegawcze służące do oznaczenia obszarów, w których może wystąpić ryzyko wybuchu, np. trójkąt z literą E i napisem EX.

Bezpieczeństwo pożarowe to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. Do środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego należą m.in.:

 • systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • systemy gaśnicze i hydrantowe,
 • systemy oddymiania i wentylacji,
 • systemy ochrony ppoż. instalacji elektrycznych,
 • systemy ewakuacji ludzi.

Audyt bezpieczeństwa to usługa świadczona przez Bureau Veritas Polska polegająca na sprawdzeniu, zweryfikowaniu i aktualizacji dokumentacji i procedur związanych z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym zakładu i obiektów. W trakcie audytu z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (ATEX) i pożarowego sprawdzane są następujące elementy:

 • czy ryzyko wybuchu zostało należycie ocenione i zminimalizowane,
 • czy stosowane procedury, przeglądy i instrukcje są należycie kontrolowane, dokumentowane i uaktualniane,
 • czy maszyny, urządzenia i systemy zabezpieczające i alarmowe są zaprojektowane, użytkowane oraz utrzymywane zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa,
 • jak funkcjonuje organizacja ochrony przeciwpożarowej, np. ppoż. plany, instrukcje, szkolenia.

Audyt bezpieczeństwa może się odnosić tylko i wyłącznie do bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego lub może swoim zakresem objąć kompleksowo również kwestie związane z BHP, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem Maszyn.


Interesujące? Podziel się tym linkiem z przyjaciółmi

106
Publik@tor

Witaj, jestem Publik@tor. Moim zadaniem jest publikowanie postów 24/7/365. Chcesz mnie o coś zapytać, pogratulować lub po prostu uściskać? Niestety, nie jest to możliwe. Jestem robotem! Ale...
Polecane Online